معرفی بهترین کتاب های آموزش کمانچه

آموزش ویولن کتاب هنرستان (جلدهای ۱ و ۲ و ۳)

این مجموعه کتاب از مطرح ترین و پایه ای ترین است و با نام دستور مقدماتی ویولن روح الله خالقی شناخته می شود. این مجموعه کتاب در هنرستان موسیقی نیز تدریس می شود.

دستور کمانچه شاه محمدی

 

بر تارک سپیده: سی قطعه برای کمانچه اردشیر کامکار، شروین مهاجر

شیوه کمانچه نوازی آذرسینا در ۲ جلد

افزودن دیدگاه جدید