آموزش انگشت گذاری در ویولن

در سازهای زهی به نیاز است نوازندگان با فشردن رشته‌ها در فواصل زمانی مشخص، نت‌ها را اجرا کنند. در سازهایی مانند گیتار، ماندولین، بانجو، یا بأس الکتریکی، این به عنوان " fretting " شناخته می‌شود. در سازهای بدون فرنش مانند ویولن، ویولا، ویولن سل، یا کنترباس، این به عنوان "stopping" رشته در امتداد صفحه انگشت شناخته می‌شود.

ویولن یکی از سخت‌ترین سازها برای تولید دقیق نت‌هاست است. این امر به دو عامل برمی گردد: طبیعت ساز و این واقعیت که ویولن‌ها نت‌هایی با صدای زیرتولید می‌کنند که تنظیم آنها دشوارتر از نت‌های ملایم است.

برای نواختن دقیق نت‌ها به صورت هماهنگ، نوازندگان ویولن از یک سری موقعیت‌های دست استفاده می‌کنند تا مطمئن شوند انگشتان آنها در مکان‌های صحیح صفحه انگشت قرار دارند.

موقعیت دست و انگشت در ویولن چیست

موقعیت‌های دست مکان‌های مشخصی است که باید دست ویولون را در این موقعیت‌ها نگه دارد تا صداگذاری دقیق داشته باشد. بیشتر موسیقی ویولن را می‌توان با استفاده از سه موقعیت نواخت: موقعیت اول، موقعیت دوم و موقعیت سوم.

اولین جایگاه ویولن چیست

موقعیت اول موقعیت اساسی دست روی ویولن است. برای نواختن همه‌ی گام‌های پایین ویولن را شامل می‌شود و راحت‌ترین حالت برای نواختن آهنگ است. به همین ترتیب، این حالت دست اولین موقعیتی است که به ویولونیست ها آموزش داده می‌شود.

در اینجا تصویری از یک دست در اولین موقعیت قرار دارد.

چرا به این حالت موقعیت اول گفته می‌شود؟ پاسخ این است که این حالت، موقعیت انگشت اول نوازنده (یعنی انگشت اشاره) را روی اولین توقف روی صفحه انگشت تراز می‌کند.

رشته‌های آزاد ویولن از پایین تا بالا به ترتیب بر اساس دانگ (از کمتر به بیشتر) صدا تنظیم می‌شوند که به ترتیب شامل:

G، D، A، E.‎ (هر رشته یک پنجم بم‌تر از رشته پایینی آن است.)

اولین stopping روی صفحه انگشت نتی تولید می‌کند که یک تن بالاتر از رشته آزاد است. این نت‌ها شامل A، E، B و F # هستند. بنابراین، برای قرار گرفتن در موقعیت اول، انگشت اول نوازنده باید بر روی تخته انگشتی و رشته مربوطه قرار گیرد که این کار نت‌ها را روی رشته‌های مربوطه تولید می‌کند.

در ادامه انگشتان دوم، سوم و چهارم شما به گونه‌ای تراز می‌شوند که در مقیاس اصلی روی هر نت متوالی قرارگیرند. بنابراین، در رشته E، نت‌های های تولید شده در موقعیت اول عبارتند از:

رشته آزاد - E

انگشت اول - F #

انگشت دوم - G #

انگشت سوم - A

انگشت چهارم - B

این پنج نت اول E ماژور هستند. به همین ترتیب، موقعیت اول همچنین می‌تواند پنج نت اول از مقیاس ماژور G، مقیاس D ماژور و مقیاس A ماژور را تولید کند - بسته به اینکه کدام رشته را می‌نوازید.

اما در مورد نت‌هایی که بخشی از مقیاس اصلی نیستند، چطور؟ به عنوان مثال، نت‌هایی بین رشته‌های آزاد و گام‌های موقعیت اول وجود دارد. چگونه آنها را بنوازید؟

برای دسترسی به این نت‌ها، که یک نیم تن در بالاتر از رشته آزاد و یک نیم تن پایین‌تر از موقعیت اول قرار دارند (مخصوصاً نت‌های G #، D #. A # و F هستند)، انگشت اشاره خود را در" position Lowe " قرار دهید، به این معنی که انگشت اشاره خود را کمی پایین‌تر از جایگاه انگشت اشاره در موقعیت اول قرار دهید. شما همچنین می‌توانید انگشت دوم خود را نیز در حالت "Lowe position" قرار دهید، که اگر شما گامی را از رشته باز شروع می‌کنید، به جای یک سوم مازور یک سوم مینور ایجاد می‌کند. همه نت‌ها در دسترس هستند آنها فقط به کمی تنظیم انگشتانتان نیاز دارند.

موقعیت دوم در مورد ویولن چیست

نوازندگان مبتدی به ندرت از موقعیت دوم در ویولن استفاده می‌کنند. چرا؟ زیرا تمام نت‌ها در موقعیت دوم می‌توانند در موقعیت اول و سوم نیز نواخته شوند. اگر می‌توانید بر موقعیت‌های اول و سوم مسلط شوید، می‌توانید از اجرای موقعیت دوم رد شوید و بعداً به آن بازگردید. با این وجود، از موقعیت دوم برای دستیابی به حداکثر دقت صدا استفاده می‌شود و ویولونیست های حرفه‌ای مانند آن سوفی موتر یا ایتزاک پرلمن، از آن استفاده مکرر می‌کنند.

مفهوم موقعیت دوم ساده است: با استفاده از موقعیت اول به عنوان مرجع، موقعیت دوم زمانی است که انگشت اول در جایگاه انگشت دوم در موقعیت اول قرار می‌گیرد. همه انگشتان دیگر نیز به همین ترتیب به سمت جلو حرکت می‌کنند. در اینجا تصویری از دست چپ در موقعیت دوم قرار دارد.

موقعیت سوم در مورد ویولن چیست

به طور سنتی، موقعیت سوم پس از موقعیت اول و قبل از موقعیت دوم و موقعیت‌های بالاتر آموخته می‌شود. با استفاده از موقعیت اول به عنوان مرجع، موقعیت سوم زمانی است که انگشت اول در جایگاه انگشت سوم در موقعیت اول قرار بگیرد. همه انگشتان دیگر نیز به همین ترتیب به سمت جلو حرکت می‌کنند. بین موقعیت‌های اول و سوم، می‌توانید تمام نت‌هایی را که در موقعیت دوم وجود دارند را پوشش دهید. به همین دلیل موقعیت‌ها به طور سنتی خارج از نظم آموزش داده می‌شوند.

در اینجا تصویری از دست چپ در موقعیت سوم وجود دارد:

موقعیت‌های چهارم و پنجم و فراتر از آن

پس از تسلط بر موقعیت‌های اول، دوم و سوم، می‌توانید به سراغ تکنیک‌های چالش برانگیزتر بروید، مانند موقعیت چهارم، پنجم و فراتر از آن.

نواختن این نت‌های عالی کاملاً دشوار است، اما با تمرین زیاد در موقعیت‌های بالایی، دستیابی به آنها امکان پذیر است.

افزودن دیدگاه جدید